Events Default

June
26

28th Patotsav Celebration

1450, Huie Road, Lake City, GA 30260
June
24

Hanuman Charitra Katha

04:30 PM to 08:00 PM 1450, Huie Road, Lake City, GA 30260
May
22

COVID-19 Vaccine(Pfizer) Drive Age 12+

10:00AM to 01:00PM 1450, Huie Road, Lake City, GA 30260
May
1st

COVID-19 Vaccination (Pfizer) Drive

10:00AM to 01:00PM 1450, Huie Road, Lake city, GA 30260
April
26

Hanuman Jayanti Sunderkand

4:30PM to 6:30PM 1450, Huie Road, Lake city, GA 30260
April
16

Chaitri Navratri Garba

08:30PM Sumant Center
March
28

Annual General Meeting

4:00PM Sumant Center
March
27

Holika Dahan

7:30PM Near Sumant Center Ground
7
Sept

Ganesh Visharjan

5:00 PM Shree Shakti Mandir 1450 Huie Rd Lake City, GA 30260 USA
26
Oct

Health Camp-2019

7:00 AM to 12:00 PM Shree Shakti Mandir 1450 Huie Rd Lake City, GA 30260 USA